Do it together

2014: studieförbundens gemensamma plattform för ungas eget skapande i Umeå kommun
Under hela året ordnas prova-på-aktiviteter, kulturprogram, studiecirklar, uppsökande insatser mm för att möjliggöra, visa upp och inspirera fler unga till eget skapande. Samarbete pågår även med Umeå kommuns kulturlovssatsning på fritidsgårdar, bibliotek, i föreningar etc.

  • Aktivitetskalendern visar vad som erbjuds dag för dag under hela året. Kalendern uppdateras nästan varje dag.
  • Vill du veta mera om respektive studieförbund – klicka på länkarna till vänster.

Do it together är en studieförbundsgemensam plattform för att gynna ungas eget skapande. En satsning på ungdoms- och deltagarkultur med sikte bortom 2014. Många unga finns redan i verksamheten, medan andra kan behöva uppsökas och erbjudas ett nytt sammanhang för att känna sig ”hemma”. Särskilda satsningar kommer att göras för att ännu fler ska känna sig välkomna, utveckla intressen, hitta möjligheter för sitt skapande oavsett ekonomisk situation, bostadsort, tidigare erfarenheter, färdigheter, gemenskap eller eventuell funktionsnedsättning. Läs mer >>